Qui se servira dans les 150 000 bitcoins perdus de Mt. Gox ? La...