[ANALYSE CRYPTO/INDICES] BTC En Range Ou Reprise Acheteuse ? | BTC - DOW - SPX